NuWAT waterwonen met toekomst

Duurzaam, compact, comfortabel en betaalbaar.

Er ontstaan nieuwe leefstijlen met andere woon-be­hoeften. Het zijn nieuwwoners die kiezen voor bevrijd wonen. Het leidende principe is niet langer de grootte, maar compact, duurzaam en betaalbaar wooncomfort met ruimte voor uniciteit en verbinding.
Deze ontwikkeling uit zich in mondiale be­wegingen en lokale initiatieven zoals tiny housing, wiki housing en waterwonen. Ook hier in Nederland ontstaan initiatieven, de Bouwexpo Almere 2016/2017 staat in het teken van Tiny Housing en op de Floriade 2022 Growing Green Cities krijgt het ruim plaats.

De NuWAT biedt een nieuw perspectief met financiële en ruimtelijke meerwaarde. Al decennia bestaat dringende behoefte aan gezonde, duurzame en betaalbare woningen. Ondertussen zijn de huishoudens gehalveerd maar de woonlasten verdubbeld. Ne­derland bouwt nog steeds grote stenen huizen met hoge woonlasten voor de eeuwigheid. Het is tijd voor een transitie in de bouwkolom om daar een antwoord op te geven.
De NuWAT heeft geen last van bouwclaims en grondprijzen. Waterpercelen staan niet op de grondbalans en leveren dus per definitie een financiële meerwaarde. Innovatieve waterwijken worden bovendien als een verrijking ervaren in de stad maar ook in het landelijk gebied. Zo ontstaat ook een ruimtelijke meerwaarde.

In wet & regelgeving zijn verruimende kaders aan­gebracht die waterwonen mogelijk maken, ook in de stad. Waterwonen heeft wel een nadeel: het imago. Bij beleidsmakers leeft nog vaak het beeld van verlopen woonarken aan een kade. Er zijn inmiddels genoeg voorbeelden die laten zien dat het ook anders kan. Met een beeld­kwaliteitsplan kan een compacte vorm en natuurlijke uitstraling ontstaan die ook een verrijking is voor de omgeving.


De NuWAT is er in 2 basisuitvoeringen. In de brochure is de riante NuWAT beschreven.

NuWAT model                                 Tiny             Riant
Woonoppervlakte                        30 m2          50 m2
Koopsom (exclusief BTW)    € 70.500    € 103.000
Koopsom (inclusief BTW)     € 85.500    € 125.000
Woonlasten per maand (bruto) € 350            € 510
Energiekosten                                   € 0                 € 0

De investering is op basis van 20 eenheden. Een eigen steiger kost indicatief € 25.000 of € 100 per maand. De woonlasten zijn gebaseerd op 3% rente en zijn zonder belastingaftrek en gemeentelijke heffingen.Een eigen ontwerp kan snel worden doorgerekend. 


In 2016 vonden vier partijen en Metropool Regio Eindhoven elkaar in de overtuiging dat waterwonen toekomst biedt voor veranderende woonwensen en een ontbrekende schakel is in de huisvesting.

NuWAT: waterwonen met toekomst
Peter Trago van Terraz 06-12068878
Eric Verheijen van Strotec BV 06-51512442
Robbert Urlings van EN|EN|Architecten
Frank Dekkers van D-IA

Het ontwerp van de NuWAT is mede mogelijk gemaakt door MRE. 
Meer info via www.nuwat.nl en info@nuwat.nl